Att det är skillnad på talat språk och skriftligt språk är något vi får lära oss redan i skolan. Det är dock inte lika vanligt att prata om hur sättet att kommunicera ofta skiljer sig åt mellan olika medier, vilket föranledde en närmare titt på hur språket (dvs. dialogen) förmedlas i ett bokmanus kontra ett manus skrivet för teater respektive en bok.

Film kontra teater

Ett bokmanus kan av naturliga skäl inte innehålla lika mycket dialog som ett filmmanus. Jämför man däremot ett manus skrivet för en filmproduktion med ett manus skrivet för teater, kan filmdialogen ibland upplevas som något skral jämfört med teaterstyckets. Det beror främst på att filmens manusförfattare är hänvisad till att bygga manus kring rörliga bilder, medan ett teaterstycke snarare bygger på själva dialogen.

Satt i perspektiv till rörlig media som används i syfte att bygga ett varumärke, är det snarare snabba bilder och en ”catchy” slogan som är i fokus.

Film kontra böcker

Det är inte det enda som skiljer manusförfattandet åt. Vi kan ta film och böcker som exempel, där den största skillnaden ligger i att filmens manusförfattare skriver för ett visuellt medium som kräver en utpräglad förmåga att berätta i bilder. Något man skulle kunna säga att man får lite ”på köpet” när man som filmmanusförfattare ska hitta bilder, eller snarare metaforer, som kan gestalta det författaren vill förmedla med sitt manus.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *