Är språket en uppfinning? Det är i så fall den mest användbara uppfinningen någonsin, och den uppstod över 50 000 år tillbaka i tiden, kanske ännu längre.

Hur började språket ta form?

Det råder delade meningar om språkets uppkomst, flera forskare menar att det var Homo ergaster, vår första människoart som först kommunicerade med olika ljud. Homo ergaster levde 1,3 till 1,8 miljoner år tillbaka i tiden. Drivkraften i utvecklingen av språket var symboler som utvecklade hjärnans tankefunktioner och därmed möjligheten att forma språket. Vissa forskare menar att redan på Homo habilis tid för 2 miljoner år sedan fanns språket. Det finns de som menar att språket uppstod ännu längre tillbaka med Homo erectus som utvecklade gester.

Språket – ett öppet system

Gester, läten och försök att forma ord utvecklades genom åren, människan språk har visat sig vara ett öppet system som förändras och utvecklas samt tar influencer från andra. Arkeologiska upptäkter i Europa visar att det första språket uppkom för mellan 40 000 och 50 000 år sedan då människor blev intresserade av att kommunicera med varandra. Man började frekvent att använda symboler samt tillverka föremål och smycken.

Vilket språk är äldst?

Det finns språk som inte påverkats så mycket av tiden, exempel på detta är sanskrit som många anser är det äldsta språket. Den nuvarande versionen av sanskrit är samma version som för 4000 år sedan. Ett annat språk som inte ändrats så mycket är isländskan. Det är Nordens äldsta språk och den skrivna versionen av isländska ser i stort sett ut som för 1000 år sedan. Isländska är också känt som ”urnordiska”.

När kom det svenska språket?

Svenska språket uppkom för cirka 1200 år sedan. Före vikingatidens var det urnordiska som pratades, men med vikingatidens intåg delades språken upp och runt år 800 började det svenska språket att ta sin egen form. Den första perioden bestod mestadels av runsvenska, man skrev på runor. Det bestämdes att runstenar skulle upphöra runt år 1100 men folket fortsatte ändå att använda runor.

Under årens lopp har svenskan utvecklats och blivit mer särpräglad, men det är intressant att det nu återigen kommer in andra influenser i språket, en är ”Rinkeby-svenska” som har en dialekt skapad av invandrade som mestadels bor i områdena runt Rinkeby i norra Stockholm. Finskan var tidigare det näst största språket men nu är arabiskan på väg att passera finskan, om den inte redan gjort det. Även somaliska, polska och persiska ökar.

Litteraturens intåg

När kom då litteraturen in i bilden? Även här råder det delade meningar om vilket litterärt verk som var det första. Från början var litteraturen muntlig, men runt 2000 f.Kr kom ett skriftspråk där man skrev på lertavlor och papyrus.

De äldsta svenska texterna är troligtvis den medeltida landskapslagen från 1200-talet. Den första romanen kan ha skrivits redan år 1010 av Murasaki Shikibu, man kan med säkerhet datera Cervantes roman om Don Quijote till år 1605.

Föregångaren, muntlig litteratur, bestod av små epigram eller stora epos. Historierna var olika beroende samhälle och världsdel. Litteraturen förändrades ständigt då den framfördes tillsammans med åhörare, ibland i ord och ibland i sång.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *