Det finns människor som inte har samma språkförmåga som andra, och vad menas med detta? En språkstörning kan te sig på olika sätt, det kan påverka socialt i umgänge med andra och det kan göra att man får svårt att hänga med i skolan eller på ett möte.

Språkstörningar är dynamiska

Det finns många utmaningar för den som har en språkstörning. Dessa svårigheter kan dyka upp i olika former i olika åldrar. Små barn får ofta problem då de ska uttala ord eller bygga meningar i rätt följd. När de blir lite äldre är det oftast läs-och skrivsvårigheter som visar sig.

Språkstörningar utfaller olika hos olika personer och är inte statiska. De är dynamiska från situation till situation, eller vid olika utmaningar. Men oavsett hur de visar sig så är den bakomliggande orsaken en språkstörning. Språket kategoriseras oftast med a) former b) innehåll och c) hur man använder det. Dessa delar har betydelse för språkutveckling hos barnet och syftar till att beskriva förståelsen som barnet har inom respektive.

Dyslexi

Dyslexi betyder att man har svårt att lära sig läsning och skrivning. Detta kan vara ärftligt och man kan upptäcka det i ganska tidigt. Den som har dysleximed svårighet att lära sig läsning samt stavning behöver gå till en specialpedagog för dyslexi. Man kan klara sig utmärkt i livet med rätt stöd, det finns dyslektiker som innehar betydande positioner.

Utifrån en fonologisk förklaring är dyslexi en brist i hjärnan i bearbetning av språket fonologiskt. Det betyder den förmåga som gör att man uppfattar ljudmässig språkuppbyggnad. Problemet beror på hjärnans uppfattning och språkbehandling.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *